Projekts “Drīz jāiet pasaulē: Talantu kurss”

Projekts “Drīz jāiet pasaulē: Talantu kurss”

 

Par projektu

Projekts “Talantu kurss” ir virzīts, lai palīdzētu bērnu namu audzēkņiem vecumā no 13 līdz 18 gadiem, respektīvi tiem, kuriem drīz būs jāpamet bērnu nama telpas un jādodas pieaugušo pasaulē, kurai lielākā daļa audzēkņu vēl nav gatavi. Reizi mēnesī, visa gada laikā, pusaudžiem tiks vadītas nodarbības par tādām tēmām, kā mērķa uzstādīšana, ticība un garīgums, ģimene un apkārtējā vide, veselība, cilvēku savstarpējā kultūra, talantu meklēšana un attīstīšana, kā arī proforientācija.

Kāda ir problēma / uzdevums

Pametot bērnu namu 18 gadus vecumā, pusaudžiem bieži nav mērķa, viņi nezin, kā izvēlēties profesiju, viņiem nav iemaņu veikt  ikdienas darbus.

Kā projekts risinās šo uzdevumu

Reizi mēnesī, viena gada laikā, pusaudžiem tiks vadītas nodarbības par sekojošām tēmām:

– praktisko, dzīvei nepieciešamo prasmju iegūšana;
– prasme pielietot ikdienā sociālās uzvedības normas un orientēties sabiedriskajā dzīvē;
– savas profesionālās un personiskās izaugsmes perspektīvu adekvātas izpratnes formēšana;
– tradicionālo ģimenes vērtību un ģimenes veidošanas pamatu pētīšana;
– veselīga dzīves veida prasmju izstrāde;
– garīgi-morālo vērtību formēšana;
– prasme pieņemt lēmumus un atbildēt par savām rīcībām, patstāvīgi realizēt savus dzīves plānus.
– juridisko un citu lietišķo jautājumu pamatu formēšana un prasme tos pielietot.

Ilgtermiņa perspektīva

Palielināsies to bāreņu skaits, kuri spējuši iekārtoties labā darba vietā un izveidot ģimeni.

Finansējums

Uz doto brīdi savākti: <…> EUR
Palicis savākt: <…> EUR
Mērķis: <…> EUR

Informācija ziedotājiem.

Par jau realizēto Talantu kursa projektu 2014.-2015.g.

Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook

Comments are closed.