Dzīvesvieta

images__31_Sešus mēnešus pirms pilngadības sasniegšanas Tev ir tiesības no bāriņtiesas un arī no ārpusģimenes aprūpes iestādes, aizbildņa vai audžuģimenes saņemt rakstisku informāciju par Tev pieejamo palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā, braukšanas maksas atvieglojumiem, kā arī par atbalstu izglītības iegūšanā un patstāvīgās dzīves uzsākšanā.

 

 

 

Atceries – Tu saņemsi lielāku atbalstu, ja turpināsi sekmīgi mācīties!

Lai atrisinātu dzīvokļa jautājumu Tev pašam/ pašai būs jāveic šādi soļi (katrā pašvaldībā kārtība var būt nedaudz savādāka):

1. Jāvēršas savas pašvaldības sociālajā dienestā pie sociālā darbinieka, kurš Tev izskaidros Tavas tiesības saņemt sociālās garantijas, kā arī informēs par kārtību, kāda ir attiecīgajā pašvaldībā.

2. Atceries, ka dzīvokļa jautājumu risināšanas kārtība ir noteikta likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”. Šajā likumā ir noteikts, ka palīdzības saņemšanai jāreģistrējas pašvaldībā ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc pilngadības sasniegšanas. Tas nozīmē, ka Tev savai pašvaldībai jāuzraksta iesniegums par dzīvojamās telpas piešķiršanu. Ir iespējams, ka Tev būs jāatgriežas dzīvojamā platībā, kur dzīvoji iepriekš, bet par to Tevi informēs pašvaldības darbinieki.

3. Kamēr Tev nebūs piešķirta dzīvojamā platība, Tu vari sameklēt īrējamu dzīvokli. Tev ir tiesības vērsties pašvaldības sociālajā dienestā, lai lūgtu pabalstu dzīvojamās platības īrēšanai.

4. Ja Tev jau ir dzīvoklis, bet no saviem ienākumiem Tu nespēj to nomaksāt – Tev ir tiesības lūgt dzīvokļa pabalstu, vēršoties sociālajā dienestā. Piemēram, Rīgas pašvaldībā pirmā dzīvojamā platība, kuru jaunieši saņem īrē no pašvaldības uz vienu gadu ir daudzdzīvokļu mājā, kur palīgtelpas (virtuve, duša, tualete) ir kopējā lietošanā. Pēc tam, kad jaunieši ir iemācījušies patstāvīgi un regulāri veikt maksājumus, viņi var pretendēt uz pastāvīgu dzīvojamo platību.

5. Uzsākot patstāvīgu dzīvi aprūpes iestādei, kurā uzaugi, jānodod Tev lietošanā personīgais apģērbs un apavi.

6. Iestādei ir jāizmaksā Tev naudas pabalsts, kura apmērs nav mazāks par divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmēru, kas šobrīd ir 90 lati.

7. Pašvaldībai arī jāizmaksā Tev tāda pati summa.

8. Papildus pašvaldībai jāizmaksā Tev vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, kas nedrīkst būt mazāks par 175 latiem. Tā ir puse no summas – 350 latiem, kas nepieciešama, lai aprīkotu mājokli ar nepieciešamo sadzīves priekšmetu minimumu. Pabalstu atļauts izsniegt arī sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra veidā. Nepieciešamo lietu saraksts ir pats minimums un sadzīvē nepieciešamas arī citas lietas bez tabulā minētajām.

Lai atrisinātu dzīvokļa jautājumu Tev pašam/ pašai būs jāveic šādi soļi (katrā pašvaldībā kārtība var būt nedaudz savādāka):

 

Nr.

Sadzīves

priekšmetu un

mīkstā inventāra

nosaukums

Skaits

Vienas

vienības

cena

1.

Gulta

1

90 LVL

2.

Krēsls

1

10 LVL

3.

Galds

1

55 LVL

4.

Skapis

1

87 LVL

5.

Katls

1

5 LVL

6.

Panna

1

4 LVL

7.

Plīts

1

49 LVL

8.

Šķīvis

2

0,60 LVL

9.

Bļoda

1

2 LVL

10.

Krūze

1

0,80 LVL

11.

Karote

2

0,50 LVL

12.

Dakšiņa

2

0,50 LVL

13.

Nazis

2

1 LVL

14.

Palags

2

4 LVL

15.

Spilvendrāna

2

2 LVL

16.

Segas pārvalks

2

8 LVL

17.

Sega

1

9 LVL

18.

Spilvens

1

4 LVL

19.

Dvielis

2

2 LVL

 

Kopā:

 

350 LVL

 

9. Ja esi pilngadīgs un pēc pamatizglītības iegūšanas nepārtraukti turpini sekmīgi mācīties, tad pašvaldība Tev izmaksās pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par 45 latiem.

 

10. Ja Tev bija piešķirta apgādnieka zaudējuma pensija un sasniedzot pilngadību Tu turpini mācības izglītības iestādes klātienes nodaļā, tad katra mācību gada sākumā Tev jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā izziņa no izglītības iestādes. Saņemt apgādnieka zaudējuma pensiju varēsi līdz 24 gadu vecumam.

 

Pacenties jau savlaicīgi pirms pilngadības sasniegšanas iepazīt savu pašvaldību un izpētīt tās piedāvātās iespējas – kāda ir dzīvokļu pieejamība, kādi dokumenti jāiesniedz, lai saņemtu palīdzību. To visu Tu vari noskaidrot, zvanot uz savu pašvaldību vai apskatot pašvaldības mājas lapā esošo informāciju. Visu pašvaldību kontaktinformācija pieejama Latvijas Pašvaldību savienības mājas lapā http://www.lps.lv/Pasvaldibas/

 

Visas Tavas sociālās garantijas noteiktas 2005. gada 15. novembra Ministru kabineta noteikumos Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

Поделиться в соц. сетях

Share to Facebook
Bookmark the permalink.

Comments are closed.